Reusable Monopolar Kablolar

Silicone Monopolar cables 4mm Female +Bovie 8mm SB.710.240

 

 

Silicone Monopolar cables Screw type +Bovie 8mm SB.710.200

 

 

 

Silicone Monopolar cables 4mm Female +Banana 4mm SB.710.230

 

 

Silicone Monopolar cables 4mm Female +Bovie 8mm SB.710.210

 

 

Silicone Monopolar cables 4mmFemale +Banana 4mm SB.710.220

 

Silicone Monopolar cables 4mm Male +Banana 4mm SB.190.280

 

Reusable Bipolar Kablolar

 

Silicone Bipolar cable Artery Sealer + Vellylab plug fitting 3M SB.710.180

 

 

Silicone Bipolar cable Universal plug  3M SB.710.112

 

 

Silicone Bipolar cable European Plug + Martin plug fitting 3M SB.710.120

 

 

Silicone Bipolar cable USA Plug + Fly Banana plug 3M SB.710.100

 

 

Silicone Bipolar cable European Plug + ERBE plug fitting 3M SB.710.140

 

Silicone Bipolar cable Ethicon + Fly banana plug fitting 3M SB.710.190