Temassız Ateşölçer- Binotech A66 Model

  • 1 saniyede ısı ölçümü
  • vücut ve nesne ısı ölçümü yapabilme
  • sessiz modda çalıştırabilme
  • C veya F düzeninde ısı göstergesi
  • Son 32 ısı ölçümünü geriye dönük okuyabilme
  • Akıllı ısı alarmı (37,5C /99,5F)

Ölçüm mesafesi: 5-15cm

Hafıza : son 32 ölçüm

Batarya süresi: 2000 ölçüm

Otomatik kapanma: 10 saniye içinde